Podsumowanie działalności 2019

Rok 2020 zaskoczył wszystkich niebezpieczną sytuacją – pandemią koronawirusa COVID – 19. W tym trudnym okresie trudno planować przyszłość, przede wszystkim myślimy o najbliższych, ich zdrowiu i bezpieczeństwie. Jednak nasze stowarzyszenie, dzięki zaangażowaniu wszystkich członków, jest widoczne, organizuje lub finansuje imprezy w sferze społecznej.

Podsumowanie działalności naszego stowarzyszenia miało miejsce podczas Walnego Zebrania w dniu 17 marca 2020 roku.

2019 przyniósł co prawda stratę w wysokości 79,45 zł, jednak na koniec roku na naszym koncie pozostawała kwotą 29.750,85 zł. Dochody naszego stowarzyszenia, to przede wszystkim składki członkowskie 2.970,00 zł. Obciążenia 3.049,45 zł to wydatki na:

 1. strona internetowa 829,00
 2. turniej rycerski 437,84
 3. dzień dziecka – Łąg 203,81
 4. festyn rodzinny 300,00
 5. catering – walne zebranie 2019 545,00
 6. LOGO z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 500,00
 7. prowadzenie rachunku/opłaty 233,80

Rok 2019, to również Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które powołało, dzięki głosom członków nowy Zarząd na kolejną kadencję.

Właśnie podczas tego zebrania zapadły dwie ważne uchwały dotyczące składek członkowskich.

Pierwsza dotyczy zaległości w opłatach – Zarząd, na wniosek członka, może umorzyć zaległości do 31.12.2017 roku, pod warunkiem uregulowania składek za 2018 i 2019.

Druga dotyczy osób, które ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) – na wniosek uprawnionych, wysokość składki, może być obniżona o 50% ( 60,00 zł za rok ).

Rok 2020, to rok odzyskania niepodległości przez Chojnice – z tej okazji, w styczniu ukazała się publikacja ( nakład ok. 8.000 egzemplarzy ), w której umieszczone zostało LOGO naszego stowarzyszenia, jako doskonała okazja promocji naszych działań.

z pozdrowieniami
Prezes SIS
Wojciech Adamowicz

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018

W dniu 20 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” w Chojnicach. Podczas zebrania członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu oraz udzielili absolutorium.

W swoim wystąpieniu, Prezes Wojciech Adamowicz podsumował rok 2017, przede wszystkim przypomniał sylwetkę zmarłego w 2017 roku Mieczysława Pruskiego, wieloletniego członka stowarzyszenia, a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Stowarzyszenie wytyczone zadania i cele realizowało w następujący sposób:

 1. Aktywny udział członków Stowarzyszenia w uroczystościach patriotyczno-religijnych.
 2. Udział w spotkaniach różnych organizacji i stowarzyszeń dotyczących podziału grantów, składania i wypełniania wniosków o dofinansowanie imprez kulturalno-sportowych.
 3. Organizowanie i współudział w imprezach z zakresu kultury, sportu, turystyki i spraw społeczno-samorządowych (główne imprezy):

A) Turniej w „Baśkę”,

B) Zawody w wędkarskie na jez. Ostrowite,

C) Turniej piłkarski dzieci – „Dzikie drużyny”,

D) Piknik Rodzinny,

E) XI Festyn Rycerski,

F) XIII Piernikalia – piknik rodzinny.

 1. Podczas zebrania uzupełniony został skład Komisji Rewizyjnej – w wyniku głosowania, nowym

członkiem i jednocześnie Przewodniczącą została Maria Głomska.