Walne Zebranie Sprawozdawczo 2016

W dniu 16 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” w Chojnicach. Podczas zebrania członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu oraz udzielili absolutorium.

INFORMACJA O ZMIANACH KADROWYCH W SKŁADZIE ZARZĄDU

W związku ze złożoną rezygnacją Jana Banach z pełnienia funkcji członka Zarządu SIS „SAMORZĄDNI” – Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 roku powołał na członka zarządu Mirosława Przytarskiego (Uchwała Zarządu SIS „SAMORZĄDNI” Nr 2/2015)

W swoim wystąpieniu, Prezes Wojciech Adamowicz podsumował rok 2015.

Stowarzyszenie wytyczone zadania i cele realizowało w następujący sposób:

  1. Aktywny udział członków Stowarzyszenia w uroczystościach patriotyczno-religijnych.
  2. Uczestniczenie w pracach różnych struktur samorządowych w powiecie w realizacji przedsięwzięć takich jak: Udział w spotkaniach różnych organizacji i stowarzyszeń dotyczących podziału grantów, składania i wypełniania wniosków o dofinansowanie imprez kulturalno-sportowych.
  3. Organizowanie i współudział w imprezach z zakresu kultury, sportu, turystyki i spraw społeczno-samorządowych (główne imprezy):
  4. A) Turniej w „Baśkę”,
  5. B) Zawody w wędkarskie na jez. Ostrowite,
  6. C) Turniej piłkarski dzieci – „Dzikie drużyny”,
  7. D) IX Festyn Rycerski,
  8. E) XI Piernikalia – piknik rodzinny,
  9. F) XVII Chojnickie Filmobranie,
  10. G) Gwiazdka Samorządowca – spotkanie opłatkowe,

Walne Zebranie Sprawozdawczo

Stanislaw Skaja

W dniu 16 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” w Chojnicach. Podczas zebrania członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu oraz udzielili absolutorium. Najważniejszym punktem zebrania, był jednak wybór nowego ( z uwagi na zakończenie kadencji ) zarządu stowarzyszenia.

Członkowie jednogłośnie wybrali zaproponowany skład zarządu ( bez zmian w stosunku do poprzedniej kadencji ).

Ponownie Prezesem Stowarzyszenia został Wojciech Adamowicz.

W swoim wystąpieniu, Prezes Wojciech Adamowicz podsumował wybory samorządowe w 2014, w których główny komitet wyborczy utworzył Stanisław Skaja. Jego Komitet Wyborczy Wyborców „SAMORZĄDNI” wystawił kandydatów do wszystkich szczebli samorządowych w powiecie chojnickim. Na terenie miasta Chojnice członkowie stowarzyszenia startowali na wspólnych listach Komitetu Wyborczego Wyborców Arseniusza Finstera (wyniki wyborów w linku Wybory 2014).

W podsumowaniu czteroletniej kadencji, Prezes podkreślił inicjatywy stowarzyszenia w dziedzinach kultura, sport, zdrowie i turystyka.

Kultura:

W tym obszarze, szczególne podziękowania Prezes skierował do Marii Wróblewskiej, Bogdana Kuffla i Ludwiki Pokojskiej. To ich ogromne zaangażowanie zaowocowało zorganizowaniem następujących imprez:

1/ Projekt „Lutosławski dla każdego” grant z UM w Chojnicach,

2/ Projekt „Senior na szlaku” grant ze Starostwa Powiatowego,

3/ Chojnickie Filmobranie,

4/ Festyn Rycerski,

5/ Halowe Mistrzostwa Polski Walk Rycerskich,

6/ Turniej w „Baśkę”

Sport:

Imprezy organizowane w tym obszarze, to zasługa członków stowarzyszenia z terenu Czerska. Janusz Mundry, Jarosław Schumacher, Mirosław Przytarski to osoby, które w sposób profesjonalny od wielu lat organizują:

1/ Ligę Piłki Halowej w Czersku,

2/ Zlot samochodów terenowych w Rytlu,

3/ Turniej piłkarski dzikich drużyn,

4/ Zawody wędkarskie nad jeziorem Ostrowite

Zdrowie:

Stowarzyszenie SIS „SAMORZĄDNI”, jako organizacja pożytku publicznego zajmuje się udzielaniem pomocy dla ofiarom wypadków drogowych, ofiarom przemocy  w rodzinie. Uzyskiwane wpłaty z nawiązek pozwoliły udzielić wsparcia finansowego, w postaci dopłat do turnusów rehabilitacyjnych – należy podkreślić, iż    w minionej kadencji zmianom uległy zasady przekazywania tych środków – na szczeblu centralny utworzone zostało jedno konto, na które dokonywane są wpłaty    z tego tytułu.

Turystyka:

W tym obszarze, to realizowane cyklicznie spotkania:

1/ Festyn rodzinny „Piernikalia”. W 2014 roku po latach przerwy impreza odbyła się ponownie w Widnie,

2/ Spływy rodzinne kajakiem ( kanałem Brdy ), to domena Janusza Mundrego,

3/ Dni Rytla, to duże zaangażowanie koleżanki Haliny Wika – Czarnowskiej,

Podczas zebrania członkowie Koła Terenowego SIS „SAMORZĄDNI” z Czerska wybrali nowe władze Koła.

Przewodniczącym został Mirosław Przytarski, Wice Jan Banach, Sekretarzem Tomasz Surma.