Zarzad

Wojciech Adamowicz

Prezes

Zarzad

Mieczysław Babiński

Wiceprezes

 

Zarzad

Andrzej Gąsiorowski

Wiceprezes

 

Zarzad

Czesław Kukliński

Skarbnik

 

Zarzad

Mirosław Janowski

Członek

 

Zarzad

Bogdan Kuffel

Członek

 

Zarzad

Ryszard Słomiński

Członek

 

Zarzad

Aleksandra Stasińska

Sekretarz

 

 


Komisja Rewizyjna:
1. ELŻBIETA SZYMAŃSKA – PRZEWODNICZĄCA
2. LESZEK ZAWADZKI – CZŁONEK
3. JÓZEF KOŁAK – CZŁONEK