WALNE ZABRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „SAMORZĄDNI” W CHOJNICACH

WALNE ZABRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „SAMORZĄDNI” W CHOJNICACH

W dniu 17 marca 2023 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze stowarzyszenia SIS „SAMORZĄDNI” w Chojnicach.
Podczas zebrania, Prezes Wojciech Adamowicz w swoim wystąpieniu podsumował czteroletni okres działalności stowarzyszenia. Okres trudny, w którym przede wszystkim świat, a także nasze społeczeństwo zetknęło się z ogromnymi problemami społecznymi.
Pandemia wywołana wirusem COVID – 19 wpłynęła na nasze życie zawodowe, rodzinne. Wprowadzone obostrzenia, z myślą o naszym zdrowiu, ograniczyły kontakty. Spowodowały, iż wiele zaplanowanych imprez, spotkań zostało odwołanych.
Rok 2022, dokładnie 24 luty, to agresja Rosji na Ukrainę. Ogromny dramat obywateli tego państwa, wielomilionowa migracja kobiet, dzieci, osób starszych zmobilizowała nasze społeczeństwo do udzielania w różnych obszarach pomocy tym osobom.
Podczas wystąpienia, Prezes powrócił do wyborów samorządowych w 2018, w których członkowie stowarzyszenia osiągnęli bardzo dobry wynik wyborczy.
Dla przypomnienia, komitety wyborcze, z których startowali nasi członkowie i ich zaangażowanie w pracach stałych komisji samorządowych:

Sejmik wojewódzki ( KW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska )
a/ Leszek Bonna Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Powiat ( KW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska )
a/ Stanisław Skaja członek Zarządu Powiatu Chojnickiego
b/ Aleksandra Stasińska Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
c/ Teresa Kropidłowska Komisja Budżetu i Gospodarki
d/ Jarosław Schumacher członek Zarządu Powiatu Chojnickiego

Miasto Chojnice ( KW Wyborców Arseniusza Finstera
a/ Arseniusz Finster Burmistrz Miasta Chojnice
b/ Andrzej Gąsiorowski Komisja Rewizyjna
c/ Bogdan Kuffel Komisja Edukacji
d/ Maciej Polasik po wyborze rezygnacja

Gmina Czersk ( KW Czerskie Forum Samorządowe )
a/ Maciej Bruski Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Gmina Chojnice
a/ Ludwika Pokojska Komisja Gospodarki Komunalnej i Samorządów Wiejskich
b/ Józef Kołak Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Józef Kołak ( KW Wyborców Rozwój Gminy Chojnice )
Ludwika Pokojska ( KW Wyborców Ludwiki Pokojskiej )

Pomimo tych globalnych dramatów, stowarzyszeniu udało się zrealizować kilka celów statutowych.

W dziedzinie Kultura, sport, zdrowie, turystyka.

Kultura:
Główne działania realizowane w okresie czterolecia, to przede wszystkim wsparcie organizacyjne i finansowe imprez, których inicjatorem był nasz kolega, Bogdan Kuffel.

a/ Chojnickie Filmobranie,
b/ Festyn Rycerski,

to sztandarowe imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarium Chojnic.

Sport:
Sport, to domena Koła terenowego Czersk, a przede wszystkim Jarosława Schumachera. Jako główny inicjator turniejów piłkarskich w Turniej Gwiazdkowy , w grudniu 2022 roku potwierdził profesjonalizm Jarka Schumacher, a w efekcie zaowocował udziałem dziesiątek młodych drużyn piłkarskich.
W kategorii sport, na podkreślenie zasługuje również nasz koleżanka Ludwika Pokojska, która skutecznie organizuje turnieje gry „W Baśkę”.

Zdrowie:
Stowarzyszenie SIS „SAMORZĄDNI”, jako organizacja pożytku publicznego zajmuje się udzielaniem pomocy dla ofiar wypadków drogowych, ofiarom przemocy w rodzinie. Uzyskiwane w latach ubiegłych wpłaty z nawiązek oraz darowizn pozwoliły na aktywne włączenie się naszego stowarzyszenia w akcje charytatywne organizowane na terenie naszego powiatu.
Pandemia, która w 2020 roku zaatakowała świat, nasz powiat, a tym samym naszych mieszkańców, wywołała potrzebę solidarności, przede wszystkim w poprawie bazy technicznej służby zdrowia. Nasze stowarzyszenie przekazało na zakup specjalistycznej karetki pogotowia kwotę 2001,00 zł.
2021 to kolejny rok, w którym nasze stowarzyszenie, a przez to nasi członkowie włączyło się kwotą 500,00 zł na leczenie Aleksa.

Turystyka:
Ten obszar działalności naszego stowarzyszenia, to przede wszystkim otwarte, rodzinne spotkania w plenerze. „Piknik Jesienny”, to kontynuacja wcześniejszych imprez realizowanych pod nazwą „Piernikalia”. To nie tylko gra w boule, ale także możliwość aktywnego spędzenia czasu z rodziną, przyjaciółmi na łonie natury. Uroczy miejscem stał się Męcikał, położony nad jeziorem, w otoczeniu lasów.

Integracja:
Ten obszar działalności naszego stowarzyszenia, to finansowe wspieranie naszym partnerów społecznych. Dzięki inicjatywie Andrzeja Gąsiorowskiego, dyrektora PCPR-u, a także naszemu wsparciu finansowemu organizowane były „ FESTYNY RODZIN ZASTĘPCZYCH”

Nasza koleżanka Teresa Kropidłowska skutecznie promowała nasze stowarzyszenie, organizując na terenie Łęga DNI DZIECKA.

I. Dane dotyczące członków stowarzyszenia

Na dzień 31.12.2022 roku, liczna członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” wynosiła 27 osób, i w stosunku do roku 2019 zmniejszyła się o 10 osób.

Częstym problemem stowarzyszeń pozostaje temat: regulowania składek członkowskich, które są głównym źródłem realizacji celów statutowych.
Członkowie naszego stowarzyszenia są odpowiedzialni, a korzystając zgodnie z podjętą uchwałą stowarzyszenia z możliwości dobrowolnej obniżki składki członkowskiej o 50% z uwagi na wiek, wpłaty są realizowane systematycznie.

Wpłaty składek członkowskich w latach:
2019 2.970,00 zł
2020 2.795,00 zł
2021 2.680,00 zł
2022 2.680,00 zł

Na dzień 31.12.2022 roku wysokość zaległych składek członkowskich wynosiła tylko 480,00 zł.

II. Finanse stowarzyszenia

Wartość aktywów ( gotówki w banku )

na dzień 31.12.2019 29.830,30 zł
na dzień 31.12.2022 38.524,15 zł

Wpływy

1. składki członkowskie 10.895,00 zł
2. 1% 774,20 zł
3. darowizny 13.538,00 zł
4. dotacja z PUP Tarcza antykryzysowa 581,60 zł
5. ogółem wpływy 25.788,80 zł

Wydatki

1. obsługa techniczna strony internetowej 2.399,50 zł
2. prowadzenie rachunkowości 1.500,00 zł
3. prowadzenie konta 1.655,30 zł
4. usługi gastronomiczne 1.771,00 zł
5. ogłoszenie w prasie 100 – lecie niepodległości 500,00 zł
6. dzień dziecka 203,81 zł
7. festyn PCPR – rodziny zastępcze 300,00 zł
8. turniej rycerski 737,84 zł
9. darowizna COVID-19 zakup karetki 2.001,00 zł
10. darowizna POMOC DLA ALEKSA 500,00 zł
11. festyn rodzinny PIKNIK JESIENNY 2.952,00 zł
12. turniej GWIAZDKOWY Czersk 550,50 zł
13. spotkanie OPŁATKOWE 1.460,00 zł
14. konto internetowe + domena 553,50 zł
15. biurowe ( zakup pieczątek ) 51,00 zł

16. ogółem wydatki 17.094,95 zł

Zysk/strata zysk 8.693,85 zł

Podczas zebrania, najważniejszym punktem spotkania były wybory zarządu stowarzyszenia oraz komisji rewizyjne.

W wyniku głosowania członkowie stowarzyszenia, jednogłośnie wybrali dotychczasowych reprezentantów – zarówno zarządu, jak i komisji rewizyjnej.

Skład zarządu przedstawia się następująco:
Wojciech Adamowicz – Prezes
Andrzej Gąsiorowski – Wiceprezes
Mieczysław Babiński – Wiceprazes
Aleksandra Stasińska – Sekretarz
Czesław Kukliński – Skarbnik
Mirosław Janowski – Członek
Bogdan Kuffel – Członek
Ryszard Słomiński – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca
Józef Kołak – Członek
Leszek Zawadzki – Członek

Sprawozdanie z WALNEGO
Podsumowanie działalności 2019