Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SIS „SAMORZĄDNI”  2019

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SIS „SAMORZĄDNI”  2019

W dniu 19 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” w Chojnicach. Podczas zebrania członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu oraz udzielili absolutorium za rok 2018. Głównym jednak celem zebrania, z uwagi na zakończenie czteroletniej kadencji, były wybory członków zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

W swoim wystąpieniu, Prezes Wojciech Adamowicz podsumował nie tylko rok 2018, ale  przede wszystkim kadencję 2014 – 2018.

Członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” w Chojnicach, zgodnie ze statutem działają w obszarach spraw społeczno – gospodarczych, kultury, sportu, zdrowia, turystyki.

Sprawy społeczno – gospodarcze, to przede wszystkim aktywny i skuteczny udział naszych członków w różnych szczeblach samorządowych.

W wyborach samorządowych w 2018 członkowie naszego stowarzyszenia kandydowali głównie z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska startując na radnych sejmiku wojewódzkiego, powiatu, czy też rad miejsko – gminnych. Na terenie miasta Chojnice członkowie naszego stowarzyszenia startowali na wspólnych listach Komitetu Wyborczego Wyborców Arseniusza Finstera. Na podkreślenie zasługuje Ludwika Pokojska, która tworząc własny komitet wyborczy zakończyła sukcesem udział  w wyborach do Rady Gminy Chojnice.

Skuteczna kampania naszych członków zaowocowała tym, iż w kadencji 2018-2023 członkowie naszego stowarzyszenia będą pracować w następujących radach:

Sejmik wojewódzki

Leszek Bonna

Powiat

Stanisław Skaja

Aleksandra Stasińska

Teresa Kropidłowska

Jarosław Schumacher

Miasto Chojnice

Arseniusz Finster – Burmistrz

Andrzej Gąsiorowski

Bogdan Kuffel

Maciej Polasik

Gmina Czersk

Maciej Bruski

Gmina Chojnice

Ludwika Pokojska

Józef Kołak

Na podkreślenie roli naszego stowarzyszenia w życiu społeczno – gospodarczym naszego powiatu należy zaznaczyć, iż Leszek Bonna ponownie został radnym sejmiku wojewódzkiego, Stanisław Skaja po raz piąty został radnym Powiatu Chojnickiego, pełniąc wcześniej trzykrotnie funkcję Starosty chojnickiego, Arseniusz Finster po raz szósty  został wybrany Burmistrzem Chojnic.

Kultura, sport, zdrowie, turystyka.

Kultura:

Główne działania realizowane w okresie czterolecia, to przede wszystkim wsparcie organizacyjne i finansowe imprez, których inicjatorem był nasz kolega, Bogdan Kuffel, Chojnickie Filmobranie, Festyn Rycerski, to sztandarowe imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarium Chojnic.

Sport:

Sport, to domena Koła terenowego Czersk, a przede wszystkim Jarosława Schumachera. Jako główny inicjator turniejów piłkarskich „Dzikich drużyn”, a także zawodów wędkarskich nad Jeziorem Ostrowite skutecznie promował nasze stowarzyszenie.

W kategorii sport, na podkreślenie zasługuje również nasz koleżanka Ludwika Pokojska, która skutecznie organizuje turnieje gry „W Baśkę”.

Zdrowie:

Stowarzyszenie SIS „SAMORZĄDNI”, jako organizacja pożytku publicznego zajmuje się udzielaniem pomocy dla ofiarom wypadków drogowych, ofiarom przemocy w rodzinie. Uzyskiwane w latach ubiegłych wpłaty z nawiązek pozwoliły na zorganizowanie akcji „Bądź widoczny na drodze”. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Chojnicach oraz Kołem Gospodyń Wiejskich „Łężanki” w Łęgu, prezesem którego jest Teresa Kropidłowska podczas Dnia Dziecka (w Łęgu) oraz w Przedszkolu „Bajka” w Chojnicach rozdano zakupione kamizelki i czapeczki odblaskowe dla najmniejszych dzieci.

Turystyka:

Ten obszar działalności naszego stowarzyszenia, to przede wszystkim otwarte, rodzinne spotkania w plenerze, pod hasłem „Piernikalia”. Piernikalia, to nie tylko gra w boule, ale także możliwość aktywnego spędzenia czasu z rodziną, przyjaciółmi na łonie natury.

Dane dotyczące członków stowarzyszenia

W minionej kadencji, pożegnaliśmy naszego przyjaciela, wieloletniego członka stowarzyszenia, Mieczysława Pruskiego. Jednak, nie tylko to było przyczyną zmniejszenia liczby naszych członków. Kilkoro z nich, złożyło stosowne rezygnacje, co zostało przyjęte stosownymi uchwałami zarządu. Na dzień 31.12.2018 roku, liczna członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” wynosiła 37 osób, i w stosunku do roku 2015 zmniejszyła się o 8 osób.

Finanse stowarzyszenia

Wpływy

 1. składki członkowskie 12.648,00 zł
 2. 1%  1.465,10 zł
 3. ogółem 14.113,10 zł

Wydatki

 1. strona internetowa 2.399,50 zł
 2. prowadzenie rachunkowości 3.500,00 zł
 3. prowadzenie konta 940,30 zł
 4. realizacja Panu Pracy 11.089,71 zł
 5. inne 40,00 zł
 6. ogółem 17.969,51 zł

Podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego ukonstytuowały się nowe władze stowarzyszenia.

Aktualny skład zarządu, to:

 1. Wojciech Adamowicz Prezes
 2. Andrzej Gąsiorowski Wiceprezes
 3. Mieczysław Babiński Wiceprezes
 4. Czesław Kukliński Skarbnik
 5. Aleksandra Stasińska Sekretarz
 6. Mirosław Janowski Członek
 7. Bogdan Kuffel Członek
 8. Ryszard Słomiński Członek

Aktualny skład komisji rewizyjnej, to:

 1. Elżbieta Pokojska Przewodnicząca
 2. Leszek Zawadzki Członek
 3. Józef Kołak Członek
Podsumowanie działalności 2019
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018