Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018

W dniu 20 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” w Chojnicach. Podczas zebrania członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu oraz udzielili absolutorium.

W swoim wystąpieniu, Prezes Wojciech Adamowicz podsumował rok 2017, przede wszystkim przypomniał sylwetkę zmarłego w 2017 roku Mieczysława Pruskiego, wieloletniego członka stowarzyszenia, a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Stowarzyszenie wytyczone zadania i cele realizowało w następujący sposób:

  1. Aktywny udział członków Stowarzyszenia w uroczystościach patriotyczno-religijnych.
  2. Udział w spotkaniach różnych organizacji i stowarzyszeń dotyczących podziału grantów, składania i wypełniania wniosków o dofinansowanie imprez kulturalno-sportowych.
  3. Organizowanie i współudział w imprezach z zakresu kultury, sportu, turystyki i spraw społeczno-samorządowych (główne imprezy):

A) Turniej w „Baśkę”,

B) Zawody w wędkarskie na jez. Ostrowite,

C) Turniej piłkarski dzieci – „Dzikie drużyny”,

D) Piknik Rodzinny,

E) XI Festyn Rycerski,

F) XIII Piernikalia – piknik rodzinny.

  1. Podczas zebrania uzupełniony został skład Komisji Rewizyjnej – w wyniku głosowania, nowym

członkiem i jednocześnie Przewodniczącą została Maria Głomska.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SIS „SAMORZĄDNI”  2019
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017