Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

W dniu 21 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” w Chojnicach. Podczas zebrania członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu oraz udzielili absolutorium.
W swoim wystąpieniu, Prezes Wojciech Adamowicz podsumował rok 2016.
Stowarzyszenie wytyczone zadania i cele realizowało w następujący sposób:
1. Aktywny udział członków Stowarzyszenia w uroczystościach patriotyczno-religijnych.
2. Uczestniczenie w pracach różnych struktur samorządowych w powiecie w realizacji przedsięwzięć takich jak: Udział w spotkaniach różnych organizacji i stowarzyszeń dotyczących podziału grantów, składania i wypełniania wniosków o dofinansowanie imprez kulturalno-sportowych.
3. Organizowanie i współudział w imprezach z zakresu kultury, sportu, turystyki i spraw społeczno-samorządowych (główne imprezy):
A) Turniej w „Baśkę”,
B) Zawody w wędkarskie na jez. Ostrowite,
C) Turniej piłkarski dzieci – „Dzikie drużyny”,
D) Piknik Rodzinny,
E) X Festyn Rycerski,
F) XII Piernikalia – piknik rodzinny,
G) XVIII Chojnickie Filmobranie,
H) Gwiazdka Samorządowca – spotkanie opłatkowe,

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018
Walne Zebranie Sprawozdawczo 2016