Walne Zebranie Sprawozdawczo 2016

Walne Zebranie Sprawozdawczo 2016

W dniu 16 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” w Chojnicach. Podczas zebrania członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu oraz udzielili absolutorium.

INFORMACJA O ZMIANACH KADROWYCH W SKŁADZIE ZARZĄDU

W związku ze złożoną rezygnacją Jana Banach z pełnienia funkcji członka Zarządu SIS „SAMORZĄDNI” – Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 roku powołał na członka zarządu Mirosława Przytarskiego (Uchwała Zarządu SIS „SAMORZĄDNI” Nr 2/2015)

W swoim wystąpieniu, Prezes Wojciech Adamowicz podsumował rok 2015.

Stowarzyszenie wytyczone zadania i cele realizowało w następujący sposób:

  1. Aktywny udział członków Stowarzyszenia w uroczystościach patriotyczno-religijnych.
  2. Uczestniczenie w pracach różnych struktur samorządowych w powiecie w realizacji przedsięwzięć takich jak: Udział w spotkaniach różnych organizacji i stowarzyszeń dotyczących podziału grantów, składania i wypełniania wniosków o dofinansowanie imprez kulturalno-sportowych.
  3. Organizowanie i współudział w imprezach z zakresu kultury, sportu, turystyki i spraw społeczno-samorządowych (główne imprezy):
  4. A) Turniej w „Baśkę”,
  5. B) Zawody w wędkarskie na jez. Ostrowite,
  6. C) Turniej piłkarski dzieci – „Dzikie drużyny”,
  7. D) IX Festyn Rycerski,
  8. E) XI Piernikalia – piknik rodzinny,
  9. F) XVII Chojnickie Filmobranie,
  10. G) Gwiazdka Samorządowca – spotkanie opłatkowe,
Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017
Walne Zebranie Sprawozdawczo