Walne Zebranie Sprawozdawczo

Walne Zebranie Sprawozdawczo

Stanislaw Skaja

W dniu 16 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SAMORZĄDNI” w Chojnicach. Podczas zebrania członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania Zarządu oraz udzielili absolutorium. Najważniejszym punktem zebrania, był jednak wybór nowego ( z uwagi na zakończenie kadencji ) zarządu stowarzyszenia.

Członkowie jednogłośnie wybrali zaproponowany skład zarządu ( bez zmian w stosunku do poprzedniej kadencji ).

Ponownie Prezesem Stowarzyszenia został Wojciech Adamowicz.

W swoim wystąpieniu, Prezes Wojciech Adamowicz podsumował wybory samorządowe w 2014, w których główny komitet wyborczy utworzył Stanisław Skaja. Jego Komitet Wyborczy Wyborców „SAMORZĄDNI” wystawił kandydatów do wszystkich szczebli samorządowych w powiecie chojnickim. Na terenie miasta Chojnice członkowie stowarzyszenia startowali na wspólnych listach Komitetu Wyborczego Wyborców Arseniusza Finstera (wyniki wyborów w linku Wybory 2014).

W podsumowaniu czteroletniej kadencji, Prezes podkreślił inicjatywy stowarzyszenia w dziedzinach kultura, sport, zdrowie i turystyka.

Kultura:

W tym obszarze, szczególne podziękowania Prezes skierował do Marii Wróblewskiej, Bogdana Kuffla i Ludwiki Pokojskiej. To ich ogromne zaangażowanie zaowocowało zorganizowaniem następujących imprez:

1/ Projekt „Lutosławski dla każdego” grant z UM w Chojnicach,

2/ Projekt „Senior na szlaku” grant ze Starostwa Powiatowego,

3/ Chojnickie Filmobranie,

4/ Festyn Rycerski,

5/ Halowe Mistrzostwa Polski Walk Rycerskich,

6/ Turniej w „Baśkę”

Sport:

Imprezy organizowane w tym obszarze, to zasługa członków stowarzyszenia z terenu Czerska. Janusz Mundry, Jarosław Schumacher, Mirosław Przytarski to osoby, które w sposób profesjonalny od wielu lat organizują:

1/ Ligę Piłki Halowej w Czersku,

2/ Zlot samochodów terenowych w Rytlu,

3/ Turniej piłkarski dzikich drużyn,

4/ Zawody wędkarskie nad jeziorem Ostrowite

Zdrowie:

Stowarzyszenie SIS „SAMORZĄDNI”, jako organizacja pożytku publicznego zajmuje się udzielaniem pomocy dla ofiarom wypadków drogowych, ofiarom przemocy  w rodzinie. Uzyskiwane wpłaty z nawiązek pozwoliły udzielić wsparcia finansowego, w postaci dopłat do turnusów rehabilitacyjnych – należy podkreślić, iż    w minionej kadencji zmianom uległy zasady przekazywania tych środków – na szczeblu centralny utworzone zostało jedno konto, na które dokonywane są wpłaty    z tego tytułu.

Turystyka:

W tym obszarze, to realizowane cyklicznie spotkania:

1/ Festyn rodzinny „Piernikalia”. W 2014 roku po latach przerwy impreza odbyła się ponownie w Widnie,

2/ Spływy rodzinne kajakiem ( kanałem Brdy ), to domena Janusza Mundrego,

3/ Dni Rytla, to duże zaangażowanie koleżanki Haliny Wika – Czarnowskiej,

Podczas zebrania członkowie Koła Terenowego SIS „SAMORZĄDNI” z Czerska wybrali nowe władze Koła.

Przewodniczącym został Mirosław Przytarski, Wice Jan Banach, Sekretarzem Tomasz Surma.

Walne Zebranie Sprawozdawczo 2016
Senior na szlaku - chwalimy swoje, nie cudze