Kandydaci do Rady Miasta w Chojnicach

Kandydaci do Rady Miasta w Chojnicach

Poniżej przedstawiamy listę osób – członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Samorządni”, kandydujących do Rady Miejskiej w Chojnicach z Komitetu Wyborczego Wyborców Arseniusza Finstera Program 2014.

OKRĘG NR 1 LISTA NR 17

Mirosław Janowski, pozycja nr 1 – lat 54, rzemieślnik, własna działalność gospodarcza, Radny trzech kadencji, Przewodniczący Rady Miasta Chojnice. Od 2006 roku Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Chojnicach. Za 2009 rok otrzymał Pierścień Samorządowca Roku.
Marian Rogenbuk, pozycja nr 3 – lat 55, wykształcenie wyższe – mgr ekonomii, od 20 lat Prezes Zarządu PSS „Społem” w Chojnicach, radny Rady Miasta, w latach 1998-2010 Przewodniczący Komisji Budżetu, V-ce Przewodniczący Samorządu Osiedla Słoneczne-Leśne.
Wojciech Karol Adamowicz, pozycja nr 4 – lat 50, wykształcenie wyższe, ekonomiczne, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach, Prezes SIS „Samorządni” w Chojnicach. Dostrzega problemy społeczne i angażuje się w ich rozwiązanie. Lubi pracować z ludźmi i dla ludzi.
Krystyna Tuszkiewicz, pozycja nr 8 – lat 63, od 1990 roku pełni funkcję Przewodniczącego Osiedla „Śródmieście”, od wielu lat jest wiceprezesem „Caritas” przy Bazylice Mniejszej, zarówno w pracy zawodowej jak i pracy społecznej jest zawsze z ludźmi i ich wszystkimi problemami. Bliskie jej są sprawy ludzi starych, chorych i samotnych.
Elżbieta Szymańska, pozycja nr 12 – lat 55, absolwentka Studium Medycznego w Toruniu, starszy analityk medyczny w Zakładzie Patomorfologii chojnickiego szpitala. Kreatywna i wrażliwa na ludzką krzywdę.

OKRĘG NR 2 LISTA NR 17

Piotr Eichler, pozycja nr 7 – lat 48, wykształcenie wyższe, nauczyciel, współtwórca Gazety Chojnickiej, Członek Fundacji Szarża Pod Krojantami, Radny Rady Miejskiej w latach 2002-2006.

OKRĘG NR 3 LISTA NR 17

Bogdan Kuffel, pozycja nr 3 – historyk, nauczyciel szkolny i akademicki, filmoznawca; Radny miasta Chojnice w latach 2002-2010, członek zarządów Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich; starszy Bractwa Rycerskiego herbu TUR w Chojnicach.
Andrzej Lechosław Gąsiorowski, pozycja nr 7 – lat 56, magister administracji; Burmistrz Miasta Chojnice 1993-1998; radny RM Chojnice 1994-1998; Radny Powiatu Chojnickiego 1998-2006; Przewodniczący SMO Nr 9 w Chojnicach; Wiceprezes SIS „Samorządni” i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Lista kandydatów
Kandydaci do Rady Powiatu