Kandydaci do Rady Powiatu

Kandydaci do Rady Powiatu

Przedstawiamy listę kandydatów do Rady Powiatu startujących z listy Komitetu Wyborczego „Razem dla Powiatu”.

Kandydaci I OKRĘGU

Stanisław Feliks Skaja, miejsce na liście – 1 – 53 lata, żonaty, wykształcenie wyższe zawodowe, działacz społeczny, bezpartyjny. W 2002 roku wybrany został na stanowisko Wicestarosty Powiatu Chojnickiego, a w listopadzie 2006 roku Rada Powiatu powierzyła mu funkcję Starosty. Osobiście angażuje się w szereg zadań społecznych, aktywnie współpracując z wieloma organizacjami i instytucjami. Jest Prezesem Stowarzyszenia pn. Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 z siedzibą w Chojnicach, podejmując tym samym liczne działania mające na celu modernizację w/w drogi. Został uhonorowany tytułem „Samorządowa Roku Powiatu Chojnickiego” w 2001 roku. Posiada odznaczenia i wyróżnienia.
Swoim osobistym zaangażowaniem przyczynił się również do organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, naukowych i sportowych, a także do rozwoju współpracy międzynarodowej z niemieckim powiatem Ludwigslust i ukraińskim Korsuniem Szewczenkowskim.
Józef Franciszek Pokrzywnicki, miejsce na liście – 3 – 68 lat, żonaty, córka Lucyna, syn Marek. Nauczyciel, w latach 1985-1997 dyrektor i nauczyciel Zespołu Szkół w Chojnicach. Przewodniczący Rady Miejskiej w II kadencji, członek Zarządu Miast i viceburmistrz w III i IV kadencji Rady Miejskiej. Radny Rady Powiatu Chojnickiego III kadencji z Komitetu Wyborców Arseniusza Finstera Program 2010, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego III kadencji.
Jerzy Mikołaj Megger, miejsce na liście – 5 – 62 lata, żonaty, czworo dzieci. Radny Powiatu Chojnickiego I, II i III kadencji, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego, członek Zarządu Powiatu Chojnickiego, członek Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Chojnickiego, Prezes Zarządu ROD im. Żwirki i Wigury, przewodniczący Kolegium Prezesów.
Katarzyna Henryka Karpus, miejsce na liście – 10 – 43 lata. Kierownik Gabinetu Edukacji i Promocji Zdrowia „Gemini”. Pielęgniarka, realizująca swój zawód od 23 lat. Była radna Rady Miejskiej w Chojnicach. Wieloletni członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Od wielu lat czynnie udziela się społecznie, prowadząc szeroko rozumianą edukacje zdrowotną mieszkańców Chojnic i okolic. Mężatka, matka trójki studiujących dzieci. Poza pracą zawodową rozwija swoje zainteresowania związane z żeglarstwem.
Aleksandra Beata Stasińska, miejsce na liście – 11 – 43 lata, wykształcenie wyższe magisterskie. Pedagog, edukator zdrowia, dziennikarz, położna. Położna oddziałowa Oddziału Położniczego w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach, założycielka szkoły rodzenia, radna Powiatu Chojnickiego w latach 200-2006.
Marek Arkadiusz Wituszyński, miejsce na liście – 12 – 60 lat. Dyrektor do spraw nauki i szkolenia w Fundacji Ekologicznej Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej w Chojnicach. Jest znany jako działacz społeczny pracując jako wolontariusz w: Lidze Ochrony Przyrody, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Fundacji „Sandry Brdy”, Towarzystwie Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Chojnickim Klubie Żeglarskim, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Samorządni” w Chojnicach. Za pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami resortowymi: Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Zasłużony dla Ochrony Środowiska, srebrna i złota odznaka Ligi Ochrony Przyrody, Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz odznaczenie honorowe Przyjaciel Dzieci.
Tadeusz Mateusz Porożyński, miejsce na liście – 15 – 64 lata, żonaty, dwoje dzieci. Sprawny i skuteczny przedsiębiorca. Właściciel największego na Pomorzu zakładu stolarskiego produkującego trumny (jego trumny uświetniły najważniejsze ceremonie pogrzebowe w kraju), renomowanego zakładu pogrzebowego o wieloletniej tradycji, świadczącego usługi o najwyższych światowych standardach oraz najnowocześniejszego w Polsce Domu Pogrzebowego na miarę XXI wieku. Administrator cmentarza komunalnego w Chojnicach, który pod jego zarządem stał się przykładem dla wielu innych nekropolii w kraju. Jego dewizą jest: sprawność, skuteczność i profesjonalizm!

Kandydaci II OKRĘGU

Józef Januszewski, miejsce na liście – 5 – 56 lat, żonaty, trzech synów. Wykształcenie średnie techniczne, diagnosta samochodowy w PZMot Chojnice. Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Chojnicach.

Kandydaci IV OKRĘGU

Maciej Aleksander Nawrot, miejsce na liście – 2, lat 39, z zawodu lekarz, żonaty, dwójka dzieci, od roku 1999 związany ze społecznością Czerska, początkowo pracował jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ Czersk oraz w Pogotowiu Ratunkowym w Czersku, a obecnie pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach. W latach 2002 – 2006 radny Rady Miejskiej w Czersku, a w latach 2006 – 2010 radnym Rady Powiatu Chojnickiego. Interesuje się problemem opieki zdrowotnej oraz rozwojem turystycznym Powiatu.
Jarosław Franciszek Schumacher, miejsce na liście – 5, wiek 51 lat, żonaty, dwoje dzieci. Od najmłodszych lat związany ze sportem. Obecnie pracownik Ośrodka Kultury w Czersku na stanowisku koordynatora do spraw sportu i rekreacji. Pełni funkcję wiceprezesa Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Borowiak” Czersk. Prowadzi własne przedsiębiorstwo wielobranżowe. Jego dewiza to praca społeczna i pomoc innym, a główne działanie – praca z dziećmi i młodzieżą.
Tomasz Chyrek, miejsce na liście – 6, wiek 34 lata prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dodatkowe specjalizacje: prawo administracyjne, prawo podatkowe, zarządzanie nieruchomościami. Właściciel Kancelarii Prawnej w Czersku, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Gminnej Komisji Lokalowej. Przez 5 lat pełnił funkcję kierownika Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.

Kandydaci do Rady Miasta w Chojnicach
Kandydaci na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Brusach